ABX渠道货物调整通知

尊敬的客户:

ABX派送公司最新货物管理要求,从71开始,ABX渠道货物将做出如下措施:

1.单件重量必须小于25 kg

2.不接收一票多件包裹,只能一票一件

此措施仅针对ABX渠道并于627号起生效,不便之处敬请谅解,感谢大家一直以来对ESES的理解与支持!

详情请点击阅读:【重要】ABX渠道货物调整,单件重量必须小于25kg,不接收一票多件


仓库地址:广州市白云区大朗村大朗中路富民仓A栋四楼 易购捷运(您的客户编号)

街道:石井街道                                          
邮编:510450                                         
收件人:邓先生转您的客户编号             
电话:15915834405