Airpak渠道货物调整通知

尊敬的客户:

接代理通知,由于近期马来西亚派送代理Airpak人手严重不足,导致很多货物无法及时转运、及时派送。

因此,2018年12月20日起,我司将暂停Airpak渠道的服务,具体恢复时间待定。

给大家造成不便请多多谅解,感谢大家的配合!


仓库地址:广州市白云区大朗村大朗中路富民仓A栋四楼 易购捷运
街道:石井街道                                          
邮编:510450                                         
收件人:邓先生转你的客户编号             
电话:15915834405